Los-Nr. 538 | A24

0538-Konvolut Siku

20
60
Diverse Fahrzeuge: V147, NSU Fiat 1100, BMW 501, V172, V171, 2x V146, 2x V134, V133, V77, V180. Zustand wie abgebildet.